Доброго дня, шановний відвідувач!
Цей блог присвячений математиці та створений з метою Інтернет-підтримки в її вивченні в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Педагогічна картина проблем дисципліни

 


Під впливом зростаючих вимог життя, збільшується об'єм і ускладнюється зміст знань, що підлягають засвоєнню в школі. Але при традиційній системі навчання не кожен школяр спроможний освоїти програму. За своїми природними здібностями, темпу роботи і т.д. учні сильно відрізняються один від одного. Зазвичай вибираються методи і форми навчання, орієнтовані на середнього учня. При цьому слабким і сильним учням приділяється мало уваги. У цих умовах учні з хорошими здібностями працюють без особливої ​​напруги, а слабкі учні відчувають зростаючі труднощі. 
У навчанні математики ця проблема займає особливе місце, що пояснюється специфікою цього навчального предмета. Математика є однією з найбільш складних шкільних дисциплін і викликає труднощі у багатьох школярів. Якщо вирівняти багато факторів, що впливають на рівень засвоєння нових знань, а саме: забезпечити однаковий вихідний мінімум знань у всіх учнів, позитивне ставлення їх до уроку, ретельно розробити методику введення нового матеріалу, то, незважаючи на рівність цих умов, нові знання будуть засвоєні по-різному. Одні школярі досить повно засвоять нове і можуть застосувати його в нових, але схожих з навчальною обстановкою умовах, що вимагають самостійного розвитку нових знань (вищий рівень засвоєння). Інші засвоять поняття або закономірності і зуміють застосувати їх до вирішення завдань, близьких до тих, які розбиралися в процесі пояснення нового матеріалу (середній рівень засвоєння). Нарешті, будуть і такі, хто виніс лише окремі, нерідко несуттєві поняття або закономірності і не може застосувати їх до вирішення навіть найпростіших завдань (нижчий рівень засвоєння). При цьому буде потрібно різну кількість вправ і різна міра допомоги з боку вчителя тим учням, яких маємо довести до вищого рівня засвоєння. 
Тому, необхідна така організація навчального процесу, яка дозволила б враховувати відмінності між учнями і створювати оптимальні умови для ефективної навчальної діяльності всіх школярів, тобто виникає необхідність перебудови змісту, методів, форм навчання, максимально враховувати індивідуальні особливості учнів. 

Отже, практика показує, а досвід доводить, що принцип диференційованого навчання дає найефективніший результат у досягненні конкретних педагогічних цілей. Щоб отримати такий результат, впроваджуючи диференційоване навчання, потрібно дотримуватись основних положень та вимог до здійснення рівневої диференціації.

Основні положення:

- диференціація навчання в класі є не тільки багатоетапний педагогічний процес, але й дидактична система;

- потреба нового підходу до поділу класу на підгрупи з урахуванням здібностей учнів;

- створення мікрогруп, як форми організації навчального процесу, дозволяє здійснювати рівневу диференціацію;

- створені групи мають бути мобільними (динамічними) і враховувати можливі зміни пріоритетів учнів та різницю в індивідуальних темпах розвитку кожної дитини. Для цього, крім постійних (або майже постійних) даних про кожного учня, що дозволяють організувати розподіл класу на групи, повинні існувати змінні, що є показниками розвитку особистості й дозволяють проводити постійну корекцію цих груп;

- зміна підходів до організації контролю, а саме: створення альтернативної системи контролю є одним із засобів процесу індивідуалізації навчання


 

Результати VIII Інтернет-олімпіади


Нещодавно, 21.11.15 було проведено фінальний он-лайн тур обласної учнівської  Інтерент-олімпіади з математики у 2015/2016 навчальному році серед учнів навчальних закладів Хмельницької області. Серед презерів олімпіади є мій учень 9 класу Осадчук Костянтин.

Таблиці результатів олімпіади зможна переглянути на сайті www.deltamatem.km.ua